Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Kennis maken

Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact op
13-10-2008

Kredietcrisis. En nu?

Om de huidige kredietcrisis en de mogelijke gevolgen te kunnen begrijpen is het goed om eens stil te staan bij de oorzaken ervan. Want de gevolgen houden daar nauw verband mee.
 
De oorzaken binnen de VS
Met haar grootste economie ter wereld is de invloed van de VS enorm. Op het moment, dat in dat raderwerk een stok wordt gestoken, heeft dat dan ook direct effect op de rest van de wereld.
In dit geval was de ‘stok in het raderwerk’ het feit, dat veel Amerikanen al jaren ‘op de pof leven’. Een groot deel van die economie drijft op binnenlandse vraag. Daarbij zijn veel Amerikaanse consumenten  gewend een groot deel van hun aankopen te financieren met geleend geld. Vaak met de eigen woning als onderpand. En niet zelden werd ieder stukje overwaarde volledig opgenomen. Tot overmaat van ramp zijn veel van die hypotheken gefinancierd met variabele rentes, rentes die per maand kunnen schommelen.

Plotselinge  rentestijging
De ramp kon beginnen doordat een tijd geleden in de VS de rente begon te stijgen. Veel eigen-huis-bezitters werden ineens geconfronteerd met zwaardere hypotheeklasten, wat er voor zorgde, dat in korte tijd erg veel woningen te koop werden aangeboden. Andere huisbezitters wilden het nog even afwachten, maar vonden de bank tegenover zich, die wegens wanbetaling de lening opeiste met een groot aantal gedwongen verkopen tot gevolg.

Toename woningverkopen
Die plotselinge toename van het aantal te koop staande huizen en de gestegen hypotheekrente  zorgden samen voor een sterke daling van de huizenprijzen. Veel Amerikanen konden daardoor met de verkoop van hun huis hun hypotheek niet meer (volledig) inlossen. Niet alleen kwamen daardoor veel consumenten in  financiële problemen, ook een aantal banken kwam in zwaar weer. Want veel banken waren gedwongen grote delen van hun hypotheekportefeuille als oninbaar af te boeken. Het leverde bij banken in korte tijd enorme verliezen op. De kredietcrisis was geboren.

Banken zijn met elkaar verweven
In de hele wereld lenen banken elkaar onderling geld. Vaak nemen ze zelfs complete ‘portefeuilles’ van elkaar over in de verwachting daar meer rendement uit te kunnen halen. Daardoor hebben over de hele wereld banken ‘last’ van de verliezen in de VS. Met als gevolg dat over de hele wereld banken gedwongen zijn honderden miljoenen als verlies te accepteren. 

Banken zijn instellingen waarvan de aandelen doorgaans genoteerd staan op de aandelenbeurzen. De koersen van die aandelen geven onder meer aan hoe rijk een onderneming is en welke winst die onderneming maakt. Door de grote verliezen in de VS daalt bij veel banken het eigen vermogen en daalt de winst, met als logisch gevolg dat van die banken ook de aandelenkoers zakt. De angst dat er nog meer verliezen zullen worden gemeld duwt de koers nog verder naar beneden. In hun kielzog slepen ze de koersen van andere bedrijven mee omlaag.

Fortis
In Nederland kwam daar nog een extra probleem bij: bankverzekeraar Fortis wilde ABN-Amro kopen, maar bleek daar te weinig geld voor te hebben. Daardoor moest Fortis een beroep doen op de kapitaalmarkt, wat in een ‘normale’ markt geen probleem hoeft te zijn; banken lenen elkaar vaker geld. In de tussentijd bleekechter ook ABN-Amro forse verliezen te hebben geleden op de leningen in de VS, met een daling van de beurswaarde van ABN-Amro tot gevolg: een extra verliespost voor Fortis. Door al die negatieve stemmingen werd het voor Fortis vrijwel onmogelijk de aanvullende financiering rond te krijgen. Met als gevolg, dat de Nederlandse overheid uiteindelijk heeft ingegrepen. Zo is in ieder geval Fortis met ABN-Amro in rustiger vaarwater terecht gekomen.

De markt reageert
En nu? Banken, die als vanouds een bastion van degelijkheid waren, blijken in sommige gevallen onverantwoorde leningen te hebben uitgegeven. Pensioenfondsen zien, met het dalen van de beurskoersen, hun reserves slinken. Bedrijven zijn bang dat de banken hun uitbreidingsplannen niet meer kunnen financieren. Consumenten zijn bang, dat hun spaargeld niet meer veilig is. Kortom: angst regeert. En in een poging de rust weer terug te krijgen zijn overheden over de hele wereld met elkaar in overleg. Daarbij wordt met veel waardering gekeken naar de maatregelen die de Britse en de Nederlandse overheden al hebben genomen.

Samenvattend
Wanneer we terug kijken valt te constateren, dat de problemen zijn begonnen met het feit, dat consumenten (in de VS) te ver zijn gegaan met het op krediet kopen van goederen. Direct daarnaast ligt zware verantwoordelijkheid bij de betrokken banken, die steeds met de kredietaanvragen mee zijn gegaan. Vaak tot volledig onverantwoorde bedragen.
Structureel zijn veruit de meeste bedrijven gezond tot zeer gezond. Ze zijn gezond en verantwoord gefinancierd, hebben een gezonde omzet en een gezonde winst. Dat is zo en dat zal ongetwijfeld zo blijven. Want goederen en diensten worden nog steeds gekocht en verkocht. Het is hoogstens tijdelijk wat minder. Dat de beurzen die bedrijven nu lager waarderen doet daar in wezen niets aan af. 

En nu?
Ongetwijfeld zal binnen enige tijd de rust tussen de banken terugkeren. De verschillende overheden doen daar op dit moment alles aan. Maar de vraag is alleen of de wereld straks iets van deze crisis geleerd zal hebben. 
Financieren van goederen en diensten is niet erg. Voor de meeste bedrijven is het zelfs een ‘must’. Maar bij iedere financiering geldt, dat het verantwoord moet zijn. Nu en in de toekomst. En is dat niet de taak van financieel adviseurs?

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens