Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Kennis maken

Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact op
23-10-2008

Kredietcrisis. Vragen en antwoorden

In beginsel kan gezegd worden dat het bedrijfsleven, zeker in Nederland, gezond is. Er is gezond gefinancierd. En er is vaak een gezonde winst. Ook de Nederlandse overheid staat er financieel bepaald sterk voor. De staatsschuld is relatief laag. En daarmee heeft de overheid voldoende middelen om economisch belangrijke bedrijven financieel even te helpen. De laatste tijdelijke hulp aan ING is daar een sterk voorbeeld van.

Niettemin wordt het volledig verdwijnen van honderden miljarden dollars/euro’s aan ‘waarde’ natuurlijk wel links en rechts gevoeld. Bedrijven hebben zo minder ‘onderpand’ om financiering aan te kunnen trekken, banken zijn wat minder scheutig met het verstrekken van hypotheek en pensioenfondsen zullen even wat voorzichtiger aan moeten doen.
Het heeft de afgelopen weken wel voor de nodige vragen gezorgd. Vragen die wij graag voor u willen beantwoorden.

Welke invloed heeft de kredietcrisis in de verzekeringssector?
Hoewel de verzekeringssector in Europa een van de grootste institutionele beleggers is, is de sector uiteraard ook geraakt door kredietrisico’s. Maatschappijen hebben afschrijvingen moeten doen op hun beleggingsportefeuille en beurskoersen van verzekeraars staan onder druk. De toegang tot financiële markten is ook voor verzekeraars lastiger geworden. Echter: ten gevolge van het strenge Nederlandse toezicht, hebben verzekeraars maar een beperkt gedeelte van hun vermogen belegd in aandelen. De financiële positie van de verzekeringsbranche als geheel en van de verschillende leden is sterk genoeg om ervan uit te kunnen gaan dat verzekeraars hun verplichtingen ook op langere termijn kunnen nakomen. De toezichthouder houdt dat streng in de gaten.

Ik heb mijn pensioen in aandelen belegd. Wat moet ik doen?
De waarde van aandelen schommelt. Omhoog en omlaag. En op dit moment bevinden de aandelenbeurzen zich dus in een ‘dip’. Wanneer het moment waarop u met pensioen gaat nog een tijdje duurt, is het aannemelijk te veronderstellen, dat tegen die tijd de koersen zich zullen hebben hersteld. Niettemin kan het verstandig zijn om ruim voor uw pensioendatum uw aandelen om te zetten in obligaties. De rendementen zijn dan weliswaar wat lager, maar absurd grote schommelingen kunnen zich dan minder makkelijk voordoen.

Binnenkort verloopt mijn hypotheekrentecontract. Wat is verstandig?
Een paar dagen geleden werd door RTL nog gesuggereerd om de rente dan maar ‘variabel’ te laten. Een gevaarlijk advies. Want wanneer de rente daarna zou stijgen kan er een probleem ontstaan. Vergeet niet dat juist dát de aanjager is geweest van de kredietcrisis in de VS.
In veel gevallen zullen wij de voorkeur geven aan een vaste rente. Liefst zó lang vast, dat een hogere rente geen problemen meer kan veroorzaken. Daarbij, de rente is nog steeds laag. Een langere rentevaste periode betekent wel iets meer maandlasten. Maar het geeft wel een erg rustig gevoel. Juist dit onderdeel is erg adviesgevoelig. Maar wij helpen u er graag bij.

Moet ik nu mijn hypotheekvorm wijzigen?
Dat is moeilijk te zeggen. Wanneer u destijds bewust voor een beleggingshypotheek hebt gekozen, kijkt u nu hooguit aan tegen lagere beurskoersen. En koersen schommelen nu eenmaal. Op dit moment hooguit iets harder dan normaal. Omzetten naar bijvoorbeeld een spaarhypotheek zal betekenen, dat u uw aandelen gaat verkopen, terwijl de waarde erg laag is. Dat lijkt niet verstandig.

Ik spaar op een buitenlandse bank. Moet ik mijn geld daar vanaf halen?
Dat antwoord is eenvoudig: Iedere bank die beschikt over een Nederlandse bankvergunning kan aanspraak maken op de bescherming van de Nederlandse Bank. Uw spaarsaldo is dan gegarandeerd tot eur.100.000.

Ik spaar op een Nederlandse bank. Moet ik mijn geld er af halen?
Ook dat antwoord is eenvoudig. Zie hierboven. Wel moet u in de gaten houden, dat een spaarrekening maar tot een bepaald maximum gegarandeerd wordt. Beschikt u over meer spaargeld, dan kunt u overwegen uw spaargeld over meerdere banken te verdelen.

Ik spaar via een levensverzekering. Staat de Nederlandse Bank daar ook garant voor?
Nee. De garantieregeling geldt alleen voor banken. Maar levensverzekeraars kunnen minder snel in vergelijkbare problemen komen. Want ze weten zich verzekerd van een constante stroom premies. De kans dat een levensverzekeraar dus in acute betalingsproblemen kan komen is daarmee bijzonder klein. En ook altijd klein geweest. Daarnaast bestaat in Nederland buitengewoon streng toezicht op verzekeraars. Vandaar dat de Nederlandse verzekeraars nog steeds ‘rijk’ zijn. Erg rijk.

Waarom heeft de overheid 220 miljoen beschikbaar gesteld?
Door de kredietcrisis wilden de banken en vermogensbeheerders elkaar even geen geld meer lenen. Bang, dat de ‘ander’ de lening mogelijk niet meer zou kunnen terugbetalen. Door een dergelijke angst komt kredietverlening nagenoeg tot stilstand. Wat funest is voor de economie.
Wanneer een bank of verzekeraar om welke reden dan ook in problemen zou komen, staat de Staat nu aan de uitlenende bank garant voor de lening. Daardoor lopen de banken zelf geen risico meer, waardoor de kredietverlening weer op gang kan komen.
 
ING was toch ‘zeker’? Waarom dan toch 10 miljard geleend?
ING is als bankverzekeraar nog steeds erg rijk. Het bedrijf zit gezond in elkaar.
Maar net als zoveel andere banken heeft ook ING misgegokt met de ‘rommelhypotheken’ in de VS. En ook de ING moet daarom heel wat geld afschrijven. Daardoor daalt de vermogenspositie.
Om nu internationaal toch nog steeds mee te kunnen moet het aanzien van de bank verbeterd worden. In dat verband moet niet vergeten worden, dat ING internationaal gezien een forse bank is. Door de vermogenspositie te versterken met 10 miljard heeft ING als concern weer heel wat ‘vlees op de botten’. Daardoor kan ING een belangrijke internationale speler blijven.

Welke invloed heeft dit allemaal op de woekerpolisaffaire?
Een woekerpolis is een kapitaalverzekering waarvan de waarde in aandelen is belegd en waarbij de betrokken verzekeraar onredelijk veel kosten in rekening heeft gebracht. Een uiterst ondoorzichtige materie. Over oplossingen wordt nog steeds stevig onderhandeld.
Nu de diverse Nederlandse levensverzekeraars stevig geraakt zijn door de kredietcrisis is hun vermogenspositie gedaald. En dat zal een snelle oplossing van de woekerpolisaffaire niet dichterbij brengen.

Wat moeten we dus doen met een woekerpolis?

Dat is moeilijk te zeggen. Temeer daar niet alle polissen woekerpolissen zijn.
In het algemeen verdient het wel aanbeveling even met ‘maatregelen’ te wachten totdat duidelijk is wat wel en wat geen woekerpolis is. Van die uitslag kan het afhangen of uw verzekeraar een aanvullende uitkering zal doen.

En als de kredietcrisis voorbij is?
Tsja, wie zal het zeggen. Duidelijk is, dat de huidige crisis veroorzaakt werd door het feit, dat de Amerikanen veel te lang, veel te veel hebben geleend. Duidelijk is ook, dat de Amerikaanse banken daar veel te ver in zijn meegegaan. En duidelijk is helemaal dat Europese en andere bankinstellingen zich hebben laten verleiden te snel ‘mee te willen doen’ met die Amerikaanse hausse in financieringen. Alles voor een snelle winst, zo leek het wel. Wat dat betreft zijn de banken niet anders geweest, dan de particulieren die een tijd geleden geld leenden om nog gauw even aandelen te kunnen kopen. 
Hoe dan ook, ook dit gaat weer voorbij. Maar of de banken er dan iets van geleerd zullen hebben…..?

 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens