Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Kennis maken

Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact op
01-02-2013

SOS Reaal

Onverantwoordelijk bestuur heeft SNS Reaal uiteindelijk de kop gekost.

Meeste onderdelen volledig gezond
Belangrijk daarbij is te weten, dat de bank zelf, net als de meeste 'merken' van SNS Reaal (zoals Zwitserleven, Reaal verzekeringen, Regiobank e.d.) eigenlijk volstrekt gezond zijn. Deste triester is het dat het onderdeel 'Property Finance', de vastgoedtak, een heel concern in gevaar heeft kunnen brengen.

Voor de overheid was dat reden in te grijpen, door de bank, die als 'systeembank' bekend staat, te nationaliseren. Waarmee de klantbelangen veilig werden gesteld. Na de ABN-Amro, de tweede bank die op die manier gered moest worden.
Een faillissement zou geleid kunnen hebben tot onzekerheid over spaartegoeden en zou andere, grotere banken in de problemen kunnen brengen.
De meningen erover zijn niet mals.....

PVDA: roekeloos
"Dat een bank door roekeloos gedrag het wederom zover heeft laten komen, is voor de PvdA welhaast onverteerbaar en een teken dat de financiële sector nog lang niet gezond is." Zo zei Henk Nijboer van de PvdA.

De voorgenomen hervormingen van de financiële sector moeten wat de PvdA betreft "met alle kracht en prioriteit" worden voortgezet: hogere kapitaaleisen, bonussen beperken en een meer op het algemeen dan het eigen belang gerichte sector.

VVD: Grootheidswaanzin
VVD-Kamerlid Mark Harbers: ''We betreuren dat dit nodig is, maar we steunen de nationalisatie omdat er geen andere oplossing meer was. Deze bank dreigde aan grootheidswaanzin ten prooi te vallen. Ik hoop dat dit de laatste keer is dat we een bank moeten redden."

Het is volgens Harbers terecht dat is ingeschat dat de risico's te groot zijn om obligatiehouders mee te laten betalen, omdat dat mogelijk gevolgen heeft voor de obligaties van alle banken.
"Het is heel redelijk dat ook de banken meebetalen, omdat ze bij het omvallen van de bank nog veel meer hadden moeten middels het deposito-garantiestelsel. Of het bedrag een miljard hoger of lager moeten zijn, moeten we nu gaan bestuderen."

Lodewijk Ascher: Waardeloos
Vicepremier Lodewijk Asscher noemt de nationalisatie een zware tegenvaller voor Nederland. Hij stelt dat het "vrij waardeloos" is dat de reddingsactie nodig was. ''Maar het is een goed besluit."
Asscher kan zich de weerstand tegen de reddingsoperatie goed voorstellen: "We geven ons geld liever aan andere dingen uit. Gelukkig zijn er tekenen dat de economie aantrekt."

Hoewel de nationalisatie  in ieder geval voor dit moment zekerheid voor alle betrokkenen bij de financiële dienstverlener  brengt, blijft er veel onduidelijk. ''Welke delen van het concern blijven lang in handen van de Nederlandse staat, welke worden afgesplitst en/of verkocht'', vraagt CNV zich af.

Interessante vergelijking
Er valt een opmerkelijke vergelijking te trekken met de Britse 'Midland', die jaren geleden onderuit ging door hebzucht.
Net als Midland stapte SNS Reaal in een activiteit die zij niet kende. (SNS Reaal wilde 'groot' worden in de vastgoedfinanciering en kocht daarom diverse bedrijven die op dat terrein actief waren, waaronder het Nederlandse Bouwfonds). VVD kamerlid Mark Harbers noemde dit 'grootheidswaanzin'
Net als Midland had SNS veel te weinig ervaring op het terrein waar men ging zaken doen. En net als Midland blijkt achteraf dat SNS te weinig aandacht heeft gehad voor de vraag wat er zou gebeuren wanneer de rendementen en investeringen tegen zouden vallen.

Commentaar
Het is ronduit onbegrijpelijk dat mismanagement bij 1 onderdeel (Property Finanance) een heel concern (SNS-Reaal) in gevaar heeft kunnen brengen. Wat dat betreft kan de vraag gesteld worden, of de raad van commissarissen, maar anderzijds ook DNB, wel voldoende toezicht hebben gehouden.
Het in Nederland heersende garantiestelsel beschermt natuurlijk de spaarsaldo's. En dankzij het ingrijpen van de overheid zijn feitelijk ook alle rechten van consumenten die 'zaken doen' met de andere SNS-Reaalmerken opnieuw gewaarborgd. 
We kunnen dat niet genoeg onderstrepen.

Maar het laat ook zien dat sommige bankverzekeraars nog hard zullen moeten werken aan het terug verdienen van vertrouwen. 
Wat dat betreft zal het in de toekomst steeds belangrijker worden over financiële zaken eerst onafhankelijk advies in te winnen. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens