Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Kennis maken

Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact op
06-03-2013

AOW en uw pensioen

Op 1 januari 2013 werd door het Kabinet de AOW gewijzigd. Het doel was om de AOW ook in de toekomst betaalbaar te houden, nu het aantal AOW-gerechtigden sterk gaat toenemen en het aantal werkenden daarmee achter blijft. 
Het heeft sterke gevolgen voor het mment waarop de AOW rechten in zullen gaan.
Maar tevens voor de hoogte van het inkomen rondom de pensioendatum.
Eerst even de wijziging van de AOW-leeftijd:
.

Verhoging van de AOW-leeftijd volgens huidig Kabinetsakkoord

 

Jaar   AOW-leeftijd stijgt met   En wordt dan   Plus
2013   1 maand   65 jaar   1 maand
2014   1 maand   65 jaar   2 maanden
2015   1 maand   65 jaar   3 maanden
2016   3 maanden   65 jaar   6 maanden
2017   3 maanden   65 jaar   9 maanden
2018   3 maanden   66 jaar  
2019   4 maanden   66 jaar   4 maanden
2020   4 maanden   66 jaar   8 maanden
2021   4 maanden   67 jaar  

En vanaf 2022 zal de ingangsdatum van de AOW dan gekoppeld worden aan de levensverwachting.

Pensioenen
Vrijwel alle bestaande pensioenregelingen gaan er van uit, dat het pensioen ingaat op het moment dat ook de rechten op AOW in gaan. Nu echter de AOW-leeftijd steeds hoger wordt, ligt het voor de hand ook de pensioenregelingen daarop aan te passen. Het voorkomt dat er 'gaten' gaan vallen. Toch blijkt de praktijd heel wat lastiger.


Jongere partner
Wanneer iemand nu 65 wordt ontstaat voor die persoon recht op AOW. In de gevallen waarbij sprake is van een jongere partner bestaat de mogelijkheid een toeslag te ontvangen op die AOW, om op die manier een volledige gezins-AOW beschikbaar te krijgen. De toeslag is overigens wel afhankelijk van  de vraag of de jongere partner een eigen inkomen heeft.

Vanaf 2015 vervalt die mogelijkheid. Daardoor zou, tot het moment waarop beide partners 65 zijn, een 'gat' kunnen ontstaan dat kan oplopen tot ruim € 700.00 per maand.  

VUT
Wie op dit moment van een VUT-uitkering of 'vroegpensioen' geniet weet zich verzekerd van inkomen tot het moment waarop het 'echte pensioen' met de AOW zou ingaan. (65).
Nu de AOW-leeftijd wordt verhoogd ontstaat het probleem, dat de VUT-uitkering op 65 stopt, terwijl de AOW-rechten nog niet in gaan.

Pensioen wordt nog opgebouwd
Veel pensioenregelingen gaan er van uit, dat het pensioen zodanig wordt opgebouwd, dat de werknemer met zijn (of haar) 65-e met pensioen kan gaan. Nu de AOW-leeftijd wordt verhoogd zal in veel gevallen ook de ingangsdatum van het pensioen worden verhoogd. In sommige gevallen kan dat betekenen, dat de pensioenregeling wordt gesplitst in een deel dat in zal gaan op de 65-e verjaardag, en een deel waarvan de ingangsdatum later zal liggen.

Gecombineerd met het feit, dat vrijwel niet een pensioenregeling nog 70% garandeert van het laatste salaris, betekent dit, dat het pensioeninkomen voor een enorm grote groep werkenden er straks heel anders uit zal zien, dan steeds verwacht.

Advies
Hoe de 'gaten' opgevangen moeten worden is specialistenwerk. Want het hangt heel nauw samen met uw persoonlijke omstandigheden. En er zijn dan ook geen standaard oplossingen voor.
Voor de een zal het betekenen, dat geprobeerd moet worden de hypotheek versneld af te lossen. De ander zal met lijfrentestortingen extra kapitaal op willen bouwen. Afhankelijk van de pensioenregeling kan soms ook de voorkeur uit gaan naar het zogenaamde bijstorten. 
En tot slot is het natuurlijk ook mogelijk zelf belastingvrij kapitaal op te bouwen.

Waar de voorkeur ook naar uit gaat, wij zullen u er graag bij helpen.

U kunt ons bereiken via de button 'contact' op deze website.

 

 

 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens