Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Kennis maken

Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact op
25-04-2014

Meer consumenten met hypotheekachterstand

De halfjaarlijkse hypotheekmonitor van het BKR (Bureau Krediet Registratie) laat zien, dat er per 1 april totaal 100.581 consumenten problemen hebben met het voldoen van de verplichte betalingen op hun hypotheek. Een aantal dat een halfjaar daarvoor nog 8.769 lager lag. 

Het lijkt iets beter te gaan.
De toename van 8.769 consumenten in 6 maanden tijd is weliswaar fors, maar minder dan in de vorige meetperiode. Het halfjaar ervoor, kwamen er nog 9.924 consumenten met een betalingsprobleem op de hypotheek bij.
Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR licht toe: "We zien een procentuele toename over het afgelopen jaar van 23%. Het jaar daarvoor was dat 25%. De scherpe stijging lijkt iets af te zwakken, maar is nog steeds fors. We zitten nu dus boven de 100.000 mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen."

Kwetsbare groep is veel groter
Naast de 100.581 mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, wijst BKR op een andere kwetsbare groep. Er zijn ruim 1,4 miljoen huishoudens die 'onder water staan'. De hypotheek is daarbij hoger dan de waarde van het huis. Dit vormt nog geruime tijd een latent risico voor huishoudens, banken en overheid. Zeker bij onverwachte ontwikkelingen zoals echtscheiding of werkloosheid zijn deze huishoudens financieel kwetsbaar. Want door het grote verschil tussen woningwaarde en hypotheekbedrag is verkopen van de woning vaak niet mogelijk. 

Verantwoord lenen
De afgelopen jaren hebben veel consumenten hun woning (deels) gefinancierd met een zgn. 'aflossingsvrije hypotheek'. Over een dergelijke hypotheek wordt uitsluitend rente betaald. Er wordt niet afgelost.
Voordeel daarvan is eigenlijk uitsluitend de lagere maandlast. Maar het grote nadeel is, zoals nu blijkt, dat de hypotheekhoogte niet daalt, wat rechtstreeks gevolgen heeft voor de verkoopbaarheid van de woning. Om de lening meer 'verantwoord' te maken zou het zinvol kunnen zijn na te gaan of er binnen het gezinsbudget ruimte bestaat de maandlasten te verhogen met een vorm van aflossing. Hoe dat moet en in welke vorm is overigens maatwerk en erg adviesgevoelig.  
 
Over de BKR Hypotheekbarometer
De BKR Hypotheekbarometer geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op Nederlandse hypotheekcontracten. Er wordt van een betalingsprobleem op de hypotheek gesproken bij een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen op een lopend hypotheekcontract. Deze achterstand wordt hersteld op het moment dat de achterstand weer volledig is ingelopen.De cijfers betreffen individuele personen. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. De BKR Hypotheekbarometer komt twee keer per jaar uit. De volgende editie verschijnt in oktober 2014.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens