Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Kennis maken

Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact op
26-01-2017

Recht op toeslagen? Controleer dat bijtijds!

De Belastingdienst wil het ons zo makkelijk mogelijk maken. En dus baseert de belastingdienst de toeslagen, die je in 2017 zou kunnen krijgen, voor het gemak op de voorgaande jaren. Maar klopt dat wel?

Wanneer in je financiële huishouding ingrijpende veranderingen plaats vinden kán dat gevolgen hebben voor de toeslagen die door de Belastingdienst verstrekt worden.
Ga je meer werken of minder? Of verandert je inkomen om een andere reden? Dan kan het zomaar zo zijn, dat voor 2017 de bestaande toeslagen dan te hoog blijken te zijn. Of te laag.  
Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt dat in april 2018 natuurlijk wel weer recht getrokken, maar in de tussentijd mis je dus een deel van de toeslagen waar je recht op zou hebben. En bij een lager inkomen loop je dus kans op een naheffing. Dit kun je voorkomen door je recht op toeslagen even goed te controleren.

Welke toeslagen zijn er?

Er zijn vier toeslagen waar je recht op kunt hebben. De hoogte van de toeslagen is van meerdere factoren afhankelijk en kun je op de website van de Belastingdienst berekenen. Het gaat om de volgende vier:

  • Zorgtoeslag
  • Huurtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Kinderopvangtoeslag

Per toeslag zullen wij kort toelichten wanneer je er recht op hebt en waar de hoogte van de toeslag van afhankelijk is.

Zorgtoeslag

Iedereen is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Hier kom je echt niet onderuit. De premies voor de basisverzekering kunnen oplopen tot soms zelfs 122 euro per maand. Al is dat mede afhankelijk van de gemaakte keuzes. Voor mensen met een laag inkomen kan dat een te zware last zijn. De zorgtoeslag is bedoeld om die lasten meer dragelijk te maken. 
Om voor die zorgtoeslag in aanmerking te komen mag je inkomen niet hoger zijn dan bruto 27.857 euro. Er wordt overigens ook gekeken naar de hoogte van je vermogen, maar hiervoor geldt een ruime vrijstelling. (Partners mogen samen een vermogen hebben tot 132.752 euro.)
Wanneer je recht hebt op de zorgtoeslag kan die oplopen tot maximaal 88 euro per maand.

Huurtoeslag

Ook het recht op huurtoeslag wordt afhankelijk gesteld van je inkomen en je vermogen. En uiteraard van de hoogte van de te betalen huur. Daarnaast speelt het inkomen van de overige bewoners van het huurhuis een rol. Ook de huurtoeslag is bedoeld om lasten meer dragelijk te maken. 

Kindgebonden budget

Dit is een algemene tegemoetkoming voor ouders met kinderen tot 18 jaar oud. Naast uiteraard de hoogte van het inkomen speelt ook de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen een rol.
Een kindgebonden budget hoef je normaal gesproken niet aan te vragen. Het is de bedoeling, dat dit automatisch wordt toegekend. Toch kan het geen kwaad om zelf een vinger aan de pols te houden. Ook het recht op een kindgebonden budget zou je dus even kunnen checken op de website van de belastingdienst. 

Kinderopvangtoeslag

Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Je hebt rechten als je kind naar een geregistreerde dagopvang gaat of naar de buitenschoolse opvang. Ook hier is de hoogte van de toeslag uiteraard afhankelijk van het inkomen van de ouders. De toeslag bestaat uit een percentage van de kosten van de opvang. Naarmate het inkomen hoger is, wordt er een lager percentage van de kosten vergoed.

En waar check je dat allemaal?

Had je vorig jaar ook al recht op toeslagen? De Belastingdienst gaat er dan voor het nieuwe jaar simpelweg vanuit dat er niets is veranderd aan jouw situatie. En zal de toeslagen voor 2017 dus vergoeden op basis van de oude gegevens. Zijn er wel veranderingen, dan kan het verstandig zijn dat door te geven via www.mijntoeslagen.nl Hiermee kun je voorkomen dat je te weinig krijgt of dat de Belastingdienst later een deel gaat terugvorderen. Wat ons betreft: speel op zeker en check je rechten op www.mijntoeslagen.nl 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens