Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Kennis maken

Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact op
04-05-2017

Juridische hulp bij zakelijke conflicten

Risico nemen hoort bij het ondernemerschap. Een van die risico’s is die wanneer je in een geschil terecht komt, met een leverancier, een zakenpartner of een klant.juridische strijd

Als dit uitmondt in een juridische confrontatie, kan dat niet alleen de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen, ook de kosten kunnen flink oplopen. Om dat risico af te dekken, bestaan er rechtsbijstandverzekeringen. Maar waar moet je rekening mee houden?

Rechtsbijstandverzekeringen zijn verzekeringen die kostendekking kunnen bieden en daadwerkelijke hulp, als je te maken krijgt met juridische problemen. Het kan bijvoorbeeld gaan over een contract, over de kwaliteit van wat geleverd is, over garantiebepalingen, over een arbeidsovereenkomst, over een opgelopen schade die verhaald moet worden, of over de vraag of een uitgebrachte nota terecht is of niet.

Het zijn zomaar wat voorbeelden, maar de terreinen waarop juridische ondersteuning nodig kan zijn, zijn legio. En omdat iedereen in een juridisch conflict terecht kan komen, bieden veel verzekeraars een rechtsbijstandverzekering aan.

Juridische hulp dus.

Aan wat voor soort hulp kun je bij een rechtsbijstandverzekering denken?

  • De meest gebruikte: juridisch advies. En dat kan over van alles gaan.
  • De belangrijkste: de hulp van een advocaat, wanneer een rechtszaak gevoerd moet worden
  • En zakelijk: het incasseren van achterstallige betalingen
  • Tot en met zelfs: het vergoeden van de gemaakte kosten wanneer een rechtszaak toch verloren wordt.

Een rechtsbijstandverzekering is niet gratis.

Veel zzp’ers houden in het geval van een rechtsbijstandverzekering de hand op de knip. Volgens de cijfers van ZZP Barometer heeft ruim de helft van alle zzp’ers dan ook geen rechtsbijstandverzekering afgesloten. Vooral vanwege de kosten, maar ook omdat ze al op andere manieren risico’s proberen af te dekken.

Opvallend in het onderzoek is echter dat naarmate zzp’ers langer actief zijn, zij toch vaker kiezen voor een zakelijke rechtsbijstandverzekering. Blijkbaar ervaart deze groep na langere tijd toch de noodzaak om extra zekerheid te hebben.

Wat dekt de verzekering niet?

Een rechtsbijstandverzekering geeft niet altijd dekking. Bij faillissementen en kwesties die met auteursrechten en octrooien te maken hebben helpt een rechtsbijstandverzekering doorgaans niet. Ook wanneer sprake is van een 'verdediging' in een strafbaar feit zal de rechtsbijstandverzekering niet veel voor je kunnen doen. Wat dat betreft is het altijd goed om even goed de polisvoorwaarden te bekijken. Of om natuurlijk onafhankelijk advies te vragen.

Let op als ondernemer:

Er is een verschil tussen een zakelijke rechtsbijstandverzekering en een particuliere rechtsbijstandverzekering. Dat is een onderscheid dat zeker voor zzp’ers niet altijd even duidelijk is. Want vooral bij een ZZP-er lopen zakelijk en prive nogal eens door elkaar. Wat dat betreft mag je als ZZP-er echt niet leunen op alleen maar je particuliere rechtsbijstandverzekering. Want als ondernemer kun je nu eenmaal te maken krijgen met andersoortige conflicten dan als consument of privépersoon. Vandaar dat er verschillende rechtsbijstandpolissen bestaan voor particulieren en ondernemers. Ook daar kan een inhoudelijk advies bepaald nuttig zijn.

Waar moet je op letten bij het afsluiten?

Voordat je een rechtsbijstandverzekering afsluit, is het goed om met een aantal punten rekening te houden.
Dit zijn de belangrijkste:

  • Een polis biedt meestal geen rechtsbijstand bij kleine conflicten. Verzekeraars houden daar vaak een minimumbedrag voor aan. Gaat het conflict over een groter bedrag, dan kan een beroep op juridische bijstand worden gedaan.
  • Ook stellen de meeste verzekeraars een plafond vast, want ook zij willen de kosten in de hand houden. Daarom geldt over het algemeen een bepaald maximum bedrag bij de kosten van juridische bijstand.
  • Je krijgt via de verzekering een jurist of advocaat toegewezen die jou gaat bijstaan. Bij veel zaken stelt de rechtbank dat zelfs verplicht. Als je dan toch kiest voor een advocaat of jurist van jouw eigen keuze, dan kan de vergoeding lager en gemaximeerd zijn.
  • Ook belangrijk: sommige conflicten zijn niet altijd standaard gedekt. Denk aan geschillen over 'verkeersovertredingen', belastinggeschillen of juridische hulp bij zakelijke geschillen over de grens. Vraag desgewenst aanvullende dekking aan bij de verzekeraar. 

De rechtsbijstandverzekering biedt hoe dan ook meer zekerheid, waardoor de ondernemer kan blijven doen waar hij goed in is: ondernemen. En dan kan het een plezierige gedachte zijn te weten, dat de daaruit voortkomende conflicten opgevangen kunnen worden. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens