Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Wat kun je doen om ziekteverzuim te verlagen?

Een hoog ziekteverzuim kost een onderneming veel geld. Maar met een paar tips kun je wel wat invloed uitoefenen op dat verzuim. Hoe doe je dat?

De kosten door ziekteverzuim kun je op zich prima opvangen met een verzekering, maar het blijft natuurlijk geld kosten. Alleen al door de afwezigheid van een medewerk(st)er stijgen de kosten. Met een paar tips kun je het ziekteverzuim beter onder controle krijgen en houden.

Wat zijn de risico’s op de werkvloer?

Verzuim kan heel goed arbeidgerelateerd zijn. Dat wil zeggen dat verzuim ontstaat op de werkvloer door bijvoorbeeld een ergonomisch verkeerde werkhouding. Ook kan een repeterende beweging zorgen voor klachten. Onderzoek waar de klachten door ontstaan en probeer knelpunten weg te nemen.

Herken stress en doe er iets aan

Jaarlijks melden 200.000 tot 300.000 werknemers zich ziek door stress op het werk. Ook daar is vaak iets tegen te doen. Door signalen op te pikken en er iets mee te doen kan het ziekmelden in sommige gevallen voorkomen worden. Dit betekent niet dat werknemers geen werkdruk mogen voelen, maar er moet over gesproken worden en het moet beheersbaar blijven. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor managers en teamleiders. In kleine ondernemingen ligt deze taak bij de werkgever zelf.

Werk met een duidelijk verzuimprotocol

Werkgevers moeten het ziek melden niet te eenvoudig maken. Ook een zieke medewerker kan in de meeste gevallen nog wel even bellen. Via een mail of Whatsapp ziekmelden moet niet geaccepteerd worden. Ziekmelden moet bij één persoon en moet telefonisch gebeuren. De werkgever mag officieel niet vragen wat het probleem is, maar je mag wel een indicatie vragen over hoe lang het naar verwachting gaat duren. De werkgever moet ook contact houden met de zieke medewerker. Uit interesse maar zeker ook om het herstel te versnellen.

Maak het verzuim inzichtelijk

Door het verzuim in kaart te brengen kun je leren uit het verleden. Mogelijk zijn vooral werknemers die bepaalde werkzaamheden verrichten vaak ziek. Dit wetende kun je door het werk meer af te wisselen ziekteverzuim tegengaan. Bespreek de uitkomsten ook met de werknemers, dat kan al zorgen voor minder ziekteverzuim.

Blijf in gesprek met de zieke werknemer

Het is belangrijk om een zieke medewerker te blijven betrekken bij het werk. De afstand tot het werk moet namelijk niet te groot worden. Dit geldt vooral in het geval een werknemer ziek is met psychische klachten zoals een burnout. Dit maakt het ook eenvoudiger om weer aan het werk te gaan.

Een werknemer kiest er ook niet zelf voor om ziek te zijn. Toch is de omvang van het verzuim met een paar handige tips te beïnvloeden. De werkgever moet bijvoorbeeld zorgen voor een re-integratietraject, maar er kan meer gedaan worden om het ziekteverzuim terug te dringen.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 04-01-2022. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.