Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

DISCLAIMER

Met het bezoeken van de website ajdriessen.nl aanvaardt u de volgende voorwaarden:

  1. Ondanks het feit dat deze website - waaronder de homepage en de onderliggende pagina's - voortdurend met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan het toch voorkomen dat uit de website en de achterliggende pagina's problemen voortvloeien.
  2. Driessen & Rappange Verzekeringen en haar werknemers zijn echter niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website: ajdriessen.nl . Hetzelfde geldt voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende programmatuur binnen de website ajdriessen.nl. Driessen & Rappange Verzekeringen is evenmin aansprakelijk voor 'schadeveroorzakend' gebruik van de website.
  3. Aan deze website zijn - door middel van links - websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Driessen & Rappange Verzekeringen en haar werknemers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de op deze wijze met haar website verbonden websites.   
  4. Driessen & Rappange Verzekeringen heeft het recht om - de inhoud van - de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.
  5. Het bezoeken van deze website wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waar Amsterdam onder valt heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van direct of indirect uit het bezoek aan de website ajdriessen.nl voortvloeiende geschillen met Driessen & Rappange Verzekeringen.
  6. Driessen & Rappange Verzekeringen heeft het recht om de in deze disclaimer genoemde voorwaarden geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door Driessen & Rappange Verzekeringen zijn aanvaard.

 

Amsterdam, augustus 2017.