Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Kennis maken

Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact op
02-03-2013

Nieuwe hypotheekregels veel duurder

Met de nieuw gevonden hypotheekregels lijkt het Kabinet een constructie bedacht te hebben waarmee de kosten van een hypotheek (op termijn) eerder hoger worden dan lager. Minister Stef Blok (Wonen) heeft de voorwaarden voor deze nieuwe hypotheekmaatregel onlangs bekendgemaakt.

De maatregel, die onlangs in het woonakkoord werd afgesproken, komt er op neer, dat huizenbezitters maximaal 50 procent van de woningwaarde kunnen bijlenen om hun maandlasten van te kunnen financieren. Hierdoor zijn de uitgaven in de beginperiode lager, wat een voordeel zou kunnen zijn voor starters.
Een nadeel is dat over de hele looptijd de kosten hoger zullen zijn. "Dat betekent wel een verhoogd risico voor de consument", aldus de minister. 
 
Sinds 2013 is het bij nieuwe hypotheken verplicht om binnen 30 jaar af te lossen. Op deze maatregel kwam kritiek, omdat de verplichting de hele hypotheek in 30 jaren af te lossen, tot hogere maandlasten leidt.

Tweede lening
Daarom wordt het mogelijk om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50 procent van de waarde van een woning. Weekers en Blok hebben in hun donderdag gepresenteerde brief nu de voorwaarden gesteld waaronder consumenten van deze regeling gebruik kunnen maken. 

Een van de effecten ervan is, dat aan het einde van de looptijd nog steeds maar 50% van de oorspronkelijke hypotheeksom zal zijn afgelost. Om te voorkomen, dat daardoor vooral na die 30 jaren onverantwoord hoge (niet aftrekbare) lasten gaan ontstaan, zal de consument er voor moeten kiezen juist in de laatste jaren van de lening extra aflossingen te doen, waardoor dan tegen die tijd wel zware woonlasten gaan ontstaan. 

Geen hypotheekgarantie
Ook valt op dat de tweede lening niet onder de regeling van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) valt, wat nadelig kan zijn bij onverwachte verkoop.  Het zal met zich meebrengen, dat de rente over de tweede lening waarschijnlijk hoger uitvalt. Volgens Blok gaat de AFM er op toezien dat nieuwe woningeigenaren bij het afsluiten van de tweede lening goed op deze risico's worden gewezen.

Blok is van mening, dat die nadelen geen probleem zouden hoeven te zijn, zolang de consument er maar op gewezen wordt. 

Loskoppeling
In een brief van Blok en Weekers worden aan deze constructie bijzondere voorwaarden gesteld. Waarvan de belangrijkste is, dat beide leningen niet als één geheel mogen worden gezien.
Als niet aan die voorwaarden wordt voldaan, kan de Belastingdienst volgens Weekers en Blok het standpunt innemen dat de lening niet aan de wettelijke vereisten voldoet om voor aftrek in aanmerking te kunnen komen.

Rente
Ook mag het rentepercentage op de tweede lening niet lager zijn dan het rentepercentage op de eerste, annuitaire, lening. Hiermee moet worden voorkomen dat er constructies komen waarbij de (fiscaal aftrekbare) rente op de eerste lening kunstmatig wordt opgepompt, waardoor de rente op de tweede lening zou kunnen worden verlaagd.

Blok hamert er verder op dat consumenten moet worden gewezen op de extra kosten van deze constructie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet hierop toezien. Ook moet er een afbakening komen van de doelgroep die hiervoor in aanmerking komt.

Commentaar
Hoe zeer het ook te waarderen is, dat het Kabinet wegen zoekt om de woningmarkt weer vlot te trekken, het heeft er alle schijn van, dat de nu voorgestelde regeling niet echt goed is doordacht. Want men kan zich de vraag stellen of het verantwoord is om constructies te bedenken waarmee met een extra lening afsluit om een deel van de lasten te kunnen voldoen. 
Meer dan ooit maakt dit duidelijk hoe enorm adviesgevoelig deze materie is geworden.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens