Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Kennis maken

Vul uw gegevens in en wij nemen spoedig contact op
15-02-2017

Meer mogelijkheden voor afkopen hypotheekpolis

Er zijn  meerdere situaties te bedenken waarin een spaarhypotheek (of bank-spaarhypotheek) op dit moment niet meer de beste keuze is. Toch bleef den Haag jarenlang vasthouden aan de boeteregelingen bij afkoop. Dat lijkt straks voorbij te zijn.

Het lijkt erop, dat de aanhoudende vraag vanuit onder meer de advieswereld eindelijk gehoor heeft gevonden. Staatssecretaris Wiebes heeft aangekondigd de zgn. 'tijdklemmen' voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) met ingang van 1 april 2017 te laten vervallen. Vanaf die datum hoeft bij opname van het opgebouwde vermogen geen belasting meer te worden betaald wanneer korter dan 15 of 20 jaar premie is betaald.

De oude situatie
Tot op heden was dat wel zo. De regel was dat een spaarverzekering, spaarrekening of beleggersrekening, indien die gekoppeld was aan de hypotheek, minimaal 15 dan wel 20 jaren gelopen moest hebben, wilde de uitkering volledig belastingvrij zijn. 

Op zich een prima regeling. Immers wie al die tijd niet hoefde af te lossen hield het belastingvoordeel, dat nu eenmaal gepaard gaat aan het feit dat men (aftrekbare) hypotheekrente betaalt, in stand. Terwijl dankzij de gekoppelde polis of bankrekening, toch na 30 jaren volledig kon worden afgelost. En laten we eerlijk zijn, het is in veel gevallen nog steeds een geweldige regeling.

Pensioendatum
Wie in het verleden bijvoorbeeld op latere leeftijd nog een 30-jarige hypotheek afsloot, deed dat in de wetenschap, dat het moment waarop men 'lastenvrij' zou zijn ver na de pensioendatum zou komen te liggen. En wie dan voor een spaarhypotheek had gekozen zou daar dan op de pensioendatum dus niets meer tegen kunnen doen.
Weliswaar zou het voortijdig afkopen of beëindigen van de constructie (op de pensioendatum) dan wel direct een (forse) lastenverlichting op kunnen leveren. Plezierig voor wie te weinig pensioen heeft opgebouwd. Alleen was dat fiscaal gezien dus 'verboden'. 

Het voorstel van staatssecretaris Wiebes om dit nu toch mogelijk te maken blijkt uit een brief die hij op 8 februari aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Daarin informeert hij de Kamerleden over zijn voornemen een koninklijk besluit uit te vaardigen om de tijdklemmen te laten vervallen.

Verbond van verzekeraars is tegen
Het Verbond van Verzekeraars heeft Kamerleden, ambtenaren en toezichthouders er bij herhaling op gewezen dat het voorstel in veruit de meeste gevallen onverstandig kan uitpakken voor consumenten. Het Verbond is bovendien bang, dat dit negatief kan uitpakken voor de rol die verzekeraars spelen als langetermijninvesteerder in de Nederlandse economie. Op grond daarvan is de inwerkingtreding van deze wetswijziging u afhankelijk gemaakt van een uitvoeringstoets van DNB.

DNB
DNB verwacht nu dat de impact op de solvabiliteit van verzekeraars gering zal zijn. DNB, AFM en het ministerie verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen niet tot massale afkoop van deze polissen leidt. Temeer daar het afkopen van de polis, of beëindigen van de spaarrekening, voor veel consumenten nauwelijks of zelfs helemaal niet interessant zal uitpakken. Alleen kunnen de meeste consumenten de effecten daarvan niet goed overzien. 

Onafhankelijk advies
Nu de tijdklemmen toch vervallen, althans daar begint het gelukkig sterk op te lijken, is het wel erg belangrijk aan het worden te voorkomen, dat consumenten deze maatregel direct gaan aangrijpen om van hypotheekconstructie te wisselen. Want, zoals hiervoor al gezegd, het komt niet bij iedere consument voordelig uit. 
Maar bij sommigen wel! En dat is pure winst.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens