Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 020-5312345
  • info@driessenrappange.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Telefoon 020-5312345

Schade melden

Van elk ongeval, dat aanleiding kan geven tot schadevergoeding, zal onmiddellijk melding dienen te worden gemaakt. Daarnaast dient er een schadeformulier te worden ingediend dat u op deze bladzijde kunt downloaden.

Schade aan uw vliegtuig

Alvorens te beginnen met demontage of reparatie dient u eerst met ons te overleggen. U bent echter wel verplicht om uit eigen beweging alle maatregelen te nemen, welke in het belang van veiligheid of om verdere schade te voorkomen nodig mochten zijn.

Eventueel in verband hiermee door u redelijker wijs gemaakte kosten komen, onder voorbehoud van dekking en met inachtneming van de polisvoorwaarden, voor vergoeding in aanmerking, echter zonder dat daardoor de maximale aansprakelijkheid van de verzekeraar wordt overschreden.

Schade aan derden

Met betrekking tot de door u veroorzaakte schade aan derden - waaronder ook een eventuele passagier is begrepen - zult u nimmer aansprakelijkheid erkennen, dan wel de schade vergoeden of een betaling in het vooruitzicht te stellen.

De tegenpartij dient u schriftelijk aansprakelijk te stellen met opgave reden en onderbouwing van de omvang van de schade. Indien een aansprakelijkstelling door u wordt ontvangen, stuurt u deze door aan ons kantoor.

De verzekeraar heeft het recht om de verdediging tegen een vordering tot schadevergoeding of de regeling van de schade op zich te nemen.